DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

THỦ TỤC  HC  ÁP DỤNG TẠI PHƯỜNG


TTHC ÁP DỤNG THEO TIÊU  CHUẨN ISO 9001:2015


DANH MỤC TỔNG HỢP

HỘ TỊCH

     HỘ TỊCH      LIÊN THÔNG

CHỨNG THỰC

  PHỔ BIẾN   PHÁP LUẬT

BẢO TRỢ XÃ HỘI

CHĂM SÓC   TRẺ EM

DÂN TỘC

DÂN SỐ

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

      HÒA  GIẢI        CƠ  SỞ

GIÁO DỤC

CHÍNH SÁCH   CÓ CÔNG

NGƯỜI CÓ CÔNG

NÔNG THÔN

THỂ THAO

THI ĐUA     KHEN THƯỞNG

THƯ VIỆN  

TIẾP CÔNG DÂN

TÔN GIÁO

    VĂN HÓA         CƠ SỞ  

XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO


TỆ NẠN    XÃ HỘI 


TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 


KHIẾU NẠI 


XỬ LÝ ĐƠN 

VIỆC LÀM  

TỐ CÁO  

UBND PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A, BÌNH TÂN  

Địa chỉ: 621 Tân Kỳ Tân Quý, Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, TP.HCM

Điện thoại:  028 37503732

Email: binhhunghoaa.binhtan@tphcm.gov.vn

Website: www.binhhunghoaa.gov.vn